کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مديريت

مديريت بازرگاني

-        پول و ارز و بانكداري

-        سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

-        بازرگاني بين المللي

-        بازاريابي و مديريت بازار

-        حقوق بازرگاني

-        مديريت توليد

-        سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع

-        سياست هاي پولي و مالي

-        بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان

-        مديريت ارتباط با مشتريان

-        بازار شناسي

-        اقتصاد بازرگاني ايران

-        فرآيندهاي تحول سازماني

-        ارتباطات سازماني

-        مديريت صادرات و واردات

-        بازاريابي صنعتي

-        تحقيقات بازاريابي

-        مديريت تحقيق و توسعه

-        مديريت رقابت


مديريت دولتي

–         توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

–         مديريت رفتار سازماني

–         ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت

–         مديريت منابع انساني

–         مديريت تحول سازماني

–         فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

–         مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها

–         مديريت تعاوني ها

–         مديريت تطبيقي

–         سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

–         سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

–         مديريت تحول

–         مديريت بهره وري انساني

–         فرآيند خط مشي گذاري

–         بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي

–         طراحي و ايجاد سازمان هاي متناسب يا عصر اطلاعات

–         حاكميت سازماني و مسئوليت اجتماعي

–         اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

مباحث ويژه مديريت دولتي


مديريت صنعتي

-        روابط صنعتي

-        رهبري سازماني

-        مديريت كارخانه

-        حفاظت صنعتي

-        بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي

-        تحقيق در عمليات

-        توليد و عمليات

-        مديريت استراتژيك صنعتي

-        تئوري هاي تصميم گيري در مديريت

-        سيستم هاي صف

-        اصول شبيه سازي

-        مسائل نيروي انساني در صنعت

-        كنترل توليد و موجودي ها

-        مديريت انتقال تكنولوژي

-        مديريت كيفيت و بهره وري

-        تصميم گيري در مسائل جاري


مديريت جهانگردي

-        مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي

-        اصول مديريت در صنعت جهانگردي

-        سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي

-        مديريت كيفيت جامع در صنعت جهانگردي

-        محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري

-        تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي

-        خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي

-        حسابداري مديريت در صنعت جهانگردي

-        ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي

-        مديريت اكو سيستم هاي طبيعي

-        برنامه ريزي جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه

-        مديريت استراتژيك گردشگري

-        بازاريابي محصولات جهانگردي

-        رفتار مصرف كننده در جهانگردي


مديريت مالي، بيمه و گمرگ

-        ريسك و بيمه

-        بازارشناسي و مسائل بازاريابي

-        بيمه اتكايي

-        حسابداري شركت هاي بيمه

-        مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار

-        سازمان هاي پولي و مالي

-        مديريت سرمايه گذاري

-        بازار پول و سرمايه

-        تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

-        نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور

-        آسيب شناسي مالي در ايران

-        برنامه ريزي استراتژيك مالي

-        مديريت دارائي ها

-        مديران مالي و مديريت ريسك


مديريت كارآفريني

-        كارآفريني فردي

-        كارآفريني سازماني

-        كارآفريني اجتماعي

-        كسب و كار جديد

-        كارآفريني فناورانه

-        هدايت و رهبري در كارآفريني

-        راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها

-        موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني

-        چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين


مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

–         ا منيت شبكه و داده ها

–         سيستم هاي تحت شبكه

–         مديريت ICT

–         كاربر دهاي ICT

–         مخابرات سيار، ديجيتال، نوري و ماهواره

–         مديريت شبكه هاي مخابراتي

–         سيگنال ها و سيستم ها

–         انتقال

–         سوئيچ

كابل و فيبر نوري


مديريت فناوري اطلاعات

–         مديريت منابع و سيستم هاي اطلاعاتي

–         سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

–         نظام كيفيت فراگير

–         مديريت دانش

–         كسب و كار الكترونيكي

–         مهندسي فرآيندهاي كسب و كار

–         منطق فازي و هوش مصنوعي

–         مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

–         مديريت رفتار سازماني


اقتصاد و تجارت الكترونيك

–         مباني و مفاهيم اقتصاد و تجارت الكترونيكي

–         استراتژي هاي تجارت الكترونيكي

–         مديريت ارتباط با مشتري در تجارت الكترونيكي

–         تجارت الكترونيكي در سازمان هاي ايران و جهان

–         تجارت بين الملل

–         پول و بانكداري الكترونيك

–         مباحث پيشرفته در تجارت الكترونيكي

–         اقتصاد ديجيتالي

–         اقتصاد اطلاعات

–         جايگاه تجارت الكترونيك در اقتصاد نوين جهاني

–         بازاريابي در تجارت الكترونيكي

–         اثرات تجارت الكترونيكي بر استراتژي هاي بازار

–         تجربيات داخلي و خارجي در حوزه تجارت الكترونيكي

–         سياست ها و راهبردهاي برنامه هاي كلان در حوزه اقتصاد و تجارت الكترونيك


شبكه هاي كامپيوتري

–         شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

–         سيستم هاي توزيعي

–         مديريت شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي

–         ارزيابي شبكه هاي كامپيوتري

–         تامين كيفيت در شبكه هاي مخابراتي و كامپيوتري

–         معماري شبكه هاي ذخيره سازي

–         پردازنده هاي شبكه اي

–         مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري


مهندسي و علوم كامپيوتر

–         محاسبات علمي

–         طراحي و نظريه الگوريتم ها

–         سيستم هاي اطلاعاتي

–         سخت افزار و نرم افزار

–         الكترونيك و رباتيك

–         هوش مصنوعي

–         سيستم هاي چند رسانه اي

–         سيستم هاي تعبيه شده

–         علوم تصميم و مهندسي دانش


مباحث ويژه

–         فاوا و كارآفريني(موانع، چالش ها و فرصت ها)

–         زيرساخت هاي آموزشي فاوا در ايران

–         بررسي جايگاه فاوا در سازمان ها و شركت هاي ايراني

–         بررسي اسناد بالادستي

نظرات