کنفرانس ملی مهندسی عمران  و محیط زیست

کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

پس از برگزاري موفق كنفرانس منطقه اي عمران و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين بر آن شد تا اولين دوره كنفرانس ملي را با همكاري نظام مهندسي استان قزوين و با مشاركت اساتيد، پژوهشگران و فعالان صنعت ساختمان كشود برگزار نمايد. هدف اصلي اين همايش شناسايي آخرين پژوهشهاي انجام شده در مهندسي عمران و محيط زيست و تعامل و گسترش دانش فني محققين مي باشد.

 

محورهاي كنفرانس:

-مهندسي سازه
-مهندسي زلزله
-مهندسي مديريت ساخت
-مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
-مهندسي آب و مديريت منابع آب
-مهندسي حمل ونقل و ترافيك
-مهندسي نقشه برداري
-مهندسي ژئوتكنيك
-مهندسي محيط زيست
-مديريت ايمني كارگاه هاي ساختماني


محورهاي ويژه:

-اجراي مقررات ملي ساختمان و ارتقا كيفيت ساخت و ساز
-نقش فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان كشور
-نقش مهندسي عمران در توسعه شهري
-پدافند غيرعامل در توسعه پايدار شهري و محيط زيست
-بحران آلودگي هاي زيست محيطي در ايران و راهكارهاي رفع آن

 

نظرات