دومین کنفرانس ملی زلزله

دومین کنفرانس ملی زلزله

با توجه به اهميت پديده زلزله در طرح و اجراي ساختمانها، گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي استان قزوين و دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) اقدام به برگزاري دومين كنفرانس ملي زلزله در روز ۲۷ فروردين ماه ۱۳۹۴ در محل دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) نموده اند.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- طراحي لرزه اي سازه ها

 - تاثير روشهاي اجرا بر عملكرد سازه ها در زلزله

- نقش مجريان با صلاحيت در اجراي ساختماههاي مقاوم 

- نقش مصالح و كنترل كيفيت در بهبود عملكرد لرزه اي ساختمانها

- نقش طراحي معماري در زلزله

- تحليل تجربيات زلزله هاي گذشته در طراحي ساختمانها

- تاسيسات مكانيكي و برقي در ساختمان مقاوم در برابر زلزله

- مديريت بحران و نقش شريانهاي حياتي در هنگام وقوع زلزله

- لرزه زمين ساخت (سايزموتكتونيك)

نظرات