همایش شرکت‌های سرآمد، مادر و برندساز(لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)

همایش شرکت‌های سرآمد، مادر و برندساز(لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)

همايش شركت‌هاي سرآمد، مادر و برندساز(لوكوموتيو اقتصاد دانش بنيان) با هدف ايجاد فضاي مناسب براي رشد و توسعه كسب و كار دانش بنيان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، پنجم و ششم اسفندماه سال جاري (همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصير و روز مهندس) برگزار مي‌گردد.

هدف از اين همايش، كمك به ايجاد شركت‌هاي توانمندي است كه بتوانند محصول دانش بنيان را در بازارهاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي با بهترين كيفيت، عرضه كرده و در فضاي رقابت سازنده، به دليل نياز و نوآوري، شبكه‌اي از شركت‌هاي نوآور و فناور كوچك و چابك را در زنجيره ارزش خود، در يك تعامل برد-برد و پايدار به كار گيرند.

 

محورهاي همايش:

-راه‌كارهاي هم‌افزائي، شبكه‌سازي و ارزش‌آفريني شركت مادر و شركت‌هاي دانش بنيان
-مدل تعامل برد - برد شركت‌هاي مادر با واحدهاي فناور و نوآور كوچك
-راه‌كارهاي بهبود فضاي كسب وكار دانش بنيان در كشور
-سبك رهبري و مديريت شركت‌هاي سرآمد، مادر و برندساز
-نقش تأثيرگذار بازار دولتي و خريد كالاي ايراني در ايجاد برند دانش بنيان
-طراحي فرهنگ سازماني و روش‌ها و فرآيندهاي مناسب براي شكوفائي استعدادها
-قابليت پژوهشگاه‌ها، پارك‌هاي علم و فناوري و تعاوني‌هاي فناور محور‌ در رشد شركت‌هاي دانش بنيان

 

 

نظرات