چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی : مواجه با مسایل کنونی

چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی : مواجه با مسایل کنونی

محورهاي همايش:

Applied Linguistics

 Recent approaches to ELT
  Teaching language skills
  Language acquisition and learning
  New challenges in ELT
  Teaching English to young learners
  Syllabus design and materials development
  Language teacher education
  Language testing and assessment
  Language,power and ideology
  Discourse analysis and ELT
  Multimedia and Web-based CALL /CALT
  English for specific purposes (ESP)
  Recent and future orientations in ELT
  Innovation in language teaching
  Translation studies
 Quantitative and qualitative research methods in applied linguistics

Literature

 Literary criticism
 Contemporary literature
 Poetry and prose
 Medieval and Renaissance literature
 Literature and other arts
  Literature and history
 World languages & literature

نظرات