همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت

همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت

همايش ملي سبك زندگي، نظم و امنيت در روز 31 ارديبهشت ماه 1394 در دانشگاه زنجان برگزار مي گردد.

 

اهداف همايش:

-تبيين و ترويج  ادبيات نظري و مفهومي سبك زندگي  و جايگاه  آن در حفظ و ارتقاء نظم و امنيت

-شناخت  تهديدها و آسيب ها در سبك جاري زندگي ايرانيان  و ارتباط آن با نظم و امنيت

-شناخت فرصت ها ي موجود براي طراحي سبك  نوين زندگي با رويكرد حفظ و ارتقاء نظم و امنيت  بر پايه آموزه هاي اسلامي و فرهنگ ايراني

-دستيابي به راهبردها براي عملياتي نمودن رهنمودها و تدابير رهبر فرزانه انقلاب در حوزه سبك زندگي اسلامي  و نظم  و امنيت

-تعيين چشم انداز سبك زندگي  ايرانيان و ارتباط آن با امنيت اجتماعي

-ترسيم و فراهم سازي زمينه هاي لازم  براي ارتقاء سبك زندگي و تحولات راهبردي در حوزه امنيت اجتماعي و سبك زندگي

-تعيين چالشهاي پليس در حوزه سبك زندگي ،نظم و امنيت

 

محورهاي همايش:

 چيستي و چرايي مفاهيم  سبك زندگي ، نظم و امنيت و رابطه آنها

- چيستي و چرايي مفاهيم  سبك زندگي ، نظم و امنيت در متون اسلامي

- چيستي و  چرايي مفاهيم  سبك زندگي ، نظم و  امنيت در سنت ايراني

 

حوزه ها (اجتماعي ،فرهنگي ، اقتصادي و سياسي ) و نهادهاي تأثيرگذار برسبك زندگي و متأثر از آن با رويكرد نظم و امنيت

- روابط اجتماعي و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

-نظام  تعليم و تربيت و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

- رابطه دولت و مردم و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

-رابطه توليد و مصرف، سبك زندگي و نظم و امنيت

- سازما نهاي مردم نهاد و تاثير آنها بر سبك زندگي و نظم و امنيت

- سرمايه اجتماعي و سبك زندگيو رابطه آنها با نظم و امنيت

- امر به معروف، نهي از منكر و سبك زندكي و تاثير آن بر نظم و امنيت

 

فرصت ها ، تهديدها و آسيب هاي موجود در سبك زندگي ايرانيان با رويكرد نظم و امنيت

- دين و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

-خانواده و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

- قانون گريزي و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

-  رسانه ها و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت

- اقتصاد مقاومتي، سبك زندگي و نظم و امنيت

- آسيب شناسي تاثير الگوهاي زندگي در كشورهاي همسايه مسلمان برسبك زندگي جامعه ايراني

- آسيب شناسي تاثير الگوهاي زندگي كشورهاي منطقه و جامعه بين المللي برسبك زندگي جامعه ايراني

 

 جايگاه الگو هاي سبك زندگي اسلاميدر نظم و امنيت

-سنت خاتم الانبياء(ص) و سيره اهل بيت (ع)، سبك زندگي و نظم و امنيت

-مؤلفه هاي سبك زندگي آرماني اسلامي و ايراني و تاثير بر نظم و امنيت

-فرهنگ دفاع مقدس، سبك زندگي و نظم و امنيت

 

جايگاه و نقش پليس در ارتقاء سبك زندگي

- پليس جامعه محور و سبك زندگي

-قانون مداري پليس و سبك زندگي

-قوانين راهنمايي و رانندگي و تاثير آن بر نظم و امنيت

- نقش پليس در سالم سازي فضاي رسانه اي و مجازي

- پليس ، ارتقاي حقوق شهروندي و سبك زندگي

- پليس ،  امنيت اخلاقي و سبك زندگي

-پليس ، امنيت سياسي و سبك زندگي

-پليس، امنيت اجتماعي و سبك زندگي

- پليس، امنيت اقتصادي و سبك زندگي

- پليس ، اعتماد و احساس امنيت و سبك زندگي

 

 آينده پژوهي در حوزه هاي زير با اهداف ارتقاي سبك زندگي و نظم و امنيت

- اجتماعي

-فرهنگي

- سياسي

-اقتصادي

-جمعيتي

- رسانه اي

- اطلاعاتي

 

 نقش مديريت، برنامه ريزي و طراحي شهري در سبك زندگي و نظم و امنيت

- شهر نشيني، سبك زندگي و نظم و امنيت

- معماري شهري، سبك زندكي و نظم و امنيت

-حاشيه نشيني، سبك زندگي و نظم و امنيت

- تحولات اجتماعي درون شهري، سبك زندگي و نظم و امنيت

 

 

نظرات