نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

محورهاي همايش:

محور آمايش منابع آب

-ارزيابي منابع آب در بخش­هاي كشاورزي، شرب و صنعت

-شناخت و مديريت منابع آب سطحي

-شناخت و مديريت منابع آب زيرزميني

-چشم‌انداز نياز آبي

-آمايش منابع آب مناطق ساحلي

-سامانه­هاي هشدار سيل

-بهره ­برداري و مديريت سيلاب شهري و منطقه­اي

-روش­هاي نوين توليد آب شيرين از منابع آب ­نامتعارف

-چگونگي استفاده از آب دريا در زمان خشكسالي و بحران آب

كشاورزي و منابع آب

-مديريت و بهره‌وري آب در بخش كشاورزي و فضاي سبز

-راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب (الگوي كشت، راندمان مصرف آب و ... )

-آبشويي اراضي و اصلاح خاك­ها و بهره‌برداري بهينه از منابع آب

-روش­‌هاي كم‌آبياري و نقش آن­ها در بهره­‌وري مصرف آب

-مقايسه‌ي نياز آبي انواع توليدات زيستي و صنعتي در مناطق ساحلي

-راهكارهاي كاربردي براي كشاورزي شور زيست

-راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي (كشاورزي، آبخيزداري، دامپروري، فضاي سبز، شرب و صنعت)

-سيستم­هاي نوين آبياري و نقش آن­ها در ارتقاء بهره­وري مصرف آب در بخش كشاورزي

-يكپارچه­‌سازي اراضي در مناطق ساحلي

-زراعت، باغباني و دامپروري در مناطق گرمسير

-اصلاح نباتات، بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك گياهان گرمسير

 محور محيط زيست دريايي

-كشاورزي با آب دريا و چشم انداز آن در ايران

-شاخص­هاي بهره­برداري پايدار در زيست­بوم­هاي ساحلي

-استفاده از آب شور دريا در مديريت بحرانهاي كم آبي و خشكسالي كشور

-سيستم­هاي گياه­پالايي جهت تصفيه پساب­هاي كشاورزي، خانگي و صنعتي

-آثار زيست محيطي پس‌آب­ دستگاه­هاي آب‌­شيرين­كن

-آشنايي با روشهاي نوين استحصال آب شيرين از منابع آب شور

-فرصت هاي شغلي صنعت كشاورزي دريايي (Mariculture )

-روشهاي نوين تصفيه آب

-تامين منابع غذايي و پروتئين از دريا

-نقش صنايع شيلاتي در اقتصاد مناطق ساحلي

-حفاظت از ذخاير زيستي دريا

-روشهاي بازيافت و بهره برداري از پسابهاي صنعت آبزي پروري دريايي

-آثار زيست محيطي دستگاههاي آب شيرين كن

-مديريت بهينه و سازگار با محيط زيست پسابهاي صنايع آب شيرين كن

-استفاده از دريا جهت تامين انرژي نوين

-دريا و توسعه اكوتورسيم و فضاي كسب و كار

-استفاده از آب دريا و پسابهاي صنعتي در توسعه فضاي سبز

4 محور حفاظت منابع آب

-منابع آب پايدار و مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز ساحلي

-شناخت و مديريت پوشش گياهي حوزه هاي آبخيز و حفظ و توسعه منابع آب

-شناخت و مديريت آبخيزهاي شهري با تأكيد بر مناطق ساحلي

-كاربرد فن­آوري­هاي نوين GIS و RS در پتانسيل­يابي و مكان­يابي منابع آب

-سامانه­هاي سطوح آب­گير باران

-آب مجازي در آبخيزهاي ساحلي

محور اقتصادي و اجتماعي مديريت منابع آب

-توسعه دريامحور در اسناد و قوانين برنامه توسعه كشور

-ضرورت تاكيد بر توسعه دريامحور در برنامه ششم توسعه كشور

-جايگاه مديريت منابع آب در اسناد سياستي و قوانين برنامه توسعه كشور

-جايگاه منابع آب در توسعه دريامحور در برنامه ششم توسعه كشور

-روش ها و مدل هاي تصميم گيري براي مديريت منابع آب در راستاي توسعه دريامحور

-مسايل اقتصادي موثر بر مديريت منابع آب در توسعه دريامحور

-مسايل اجتماعي موثر بر مديريت منابع آب در توسعه دريامحور

-شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي مديريت منابع آب در توسعه دريامحور

 نمك زدايي و شيرين سازي آب دريا

-  تكنولوژي هاي نوين شيرين سازي آب دريا 

-انواع روش هاي نوين استحصال آب

نظرات