همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

همايش ملي حقوق بين الملل در آيينه علوم روز با حضور اساتيد برجسته كشوري با همكاري و مشاركت معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي استان آذربايجان‌غربي، دادگستري استان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه و مراغه و جامع علمي-كاربردي استان، دانشگاه پيام نور استان آذربايجان‌غربي و دانشگاه اروميه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اروميه واقع در جاده سلماس برگزار شد.

نظرات