کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

محورهاي كنفرانس:

  هنر و معماري 
• ايده، كانسپت، فرايند، عناصر و روشهاي طراحي
• سبك ها، نظريه ها و مكاتب هنر و معماري 
• نوآوري و تكنولوژي هاي نو در هنر و معماري 
• معماري همساز با اقليم و انرژي 
• هنر، معماري و شهرسازي اسلامي 
• هنر، فرهنگ و معماري بومي
• معماري منظر، طبيعت و معماري سبز
• مرمت، حفاظت و نوسازي آثار تاريخي                
• زيبايي شناسي در هنر، معماري و فضاي شهري  
• هنر و معماري ديجيتال، پارامتريك و هوشمند
• تزيينات، دكوراسيون و معماري داخلي 
• نورپردازي و آكوستيك
• اخلاق، ارزش ها و چالش هاي حرفه اي 
• آيين نامه ها، مقررات  و ضوابط معماري


  سازه و عمران
• سازه، زلزله، مقاوم سازي و تجارب بازسازي
• مديريت پروژه، مصالح و روش هاي ساخت 
• رايانه، نرم افزار ها و هوش مصنوعي
• محاسبات و روش هاي عددي
• اخلاق، ارزش ها و چالش هاي حرفه اي  
• مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي
• ژئوتكنيك، زمين شناسي، خاك و پي
• سازه هاي زيرزميني، پيچيده و هوشمند
• آيين نامه ها، قوانين و ضوابط مهندسي 
• ايمني ساخت و ساز 
• تكنولوژي بتن و فولاد
• هيدرولوژي، هيدروليك، سد و سازه هاي دريايي                    
• پل، راه آهن، راهسازي و تونل


  انسان و توسعه پايدار
• فقر، حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي 
• توسعه و مديريت منابع انساني
• گردشگري و اكوتوريسم
• بازيافت ساختمان، مصالح و زباله
• علوم، مهندسي و تكنولوژي هاي محيط زيست
• انرژي هاي نو و تجديد پذير
• آلودگي ها و اثرات زيست محيطي
• آب، خاك و تنوع زيستي
• سرمايه گذاري، مديريت درآمد و اقتصاد پايدار
• سلامت، ايمني و بهداشت

  برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري
• برنامه ريزي منطقه اي، شهري و روستايي
• منابع، سرمايه گذاري، درآمد و اقتصاد شهري
• نظريه ها، روشها، فنون و تجارب شهرسازي
• حقوق، قوانين و مديريت شهري
• سوانح، بلاياي طبيعي و مديريت بحران
• مشاركت در امور شهري
• كاربري اراضي و منطقه بندي
• بافت هاي تاريخي و فرسوده 
• تاثير فناوري هاي نو درفضاها و بافت هاي شهري
• برنامه ريزي، طراحي و تامين مسكن
• خدمات شهري، مديريت زباله و فاضلاب
• كاربرد GIS و IT
• محيط زيست، طبيعت، تغيير اقليم و شهر سبز
• برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
• آثار و ميراث فرهنگي
• ترافيك و حمل و نقل شهري
• جامعه شناسي شهري، فرهنگ و روابط اجتماعي
• شهروندي و حقوق شهري
• روانشناسي محيطي در معماري و شهرسازي
• شهر و شهروند الكترونيك
• شهرهاي جديد
• هنجارها و ناهنجارهاي رفتاري در شهر
• پيشگيري از جرم و جنايت از طريق طراحي محيطي (CPTED)


   مباحث ميان رشته اي
• نظريه ها و روش هاي آموزش و پژوهش 
• تحقيق و توسعه، آينده پژوهي و نوآوري 
• مطالعات تطبيقي و ميان رشته اي
• الگوها و مدلهاي كمي و كيفي
• رسانه و دنياي مجازي
• بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي
• طبيعت، اكولوژي و تغييرات اقليم
• تاريخ، فرهنگ، هويت و جهاني شدن
• نرم افزارها، فناوري اطلاعات و ارتباطات
• تحولات اجتماعي، جمعيت و سبك زندگي
• انرژي، منابع طبيعي و توسعه
• فلسفه و تفكر نظري در علوم 

 

 

نظرات