اولین کنفرانس راهبردها و راهکارهای فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس راهبردها و راهکارهای فناوری اطلاعات

محورهاي كنفرانس:

محورهاي ارتباطات
 
-ابعاد مديريت ارتباطات
-مديريت فناوري هاي ارتباطي
-زيرساختهاي ارتباطي
-رگولاتوري و بسترسازي براي مشاركت و هم‌افزايي بين بازيگران
-مدل‌هاي ارائه محتوا و خدمات بر بسترهاي مخابراتي
-شبكه ملي اطلاعات و راهكارهاي تحقق اهداف برنامه پنجم
-شبكه ملي اطلاعات و جايگاه اپراتورهاي مخابراتي
-راهكارها و مدل‌هاي مشاركت در شبكه‌هاي ملي باند وسيع در جهان
 
فناوري هاي مخابراتي
-سيستم هاي مخابرات نوري 
-اكسس هاي نوري و نسل هاي نوين آن 
-فناوري نانو در مخابرات نوري 
-تقويت كننده هاي نوري 
-پتانسيل هاي صنايع داخلي در ارتقا سيستم هاي مخابرات نوري 
-فناوري هاي نوين توليد فيبر نوري 
-فناوري هاي نوين توليد و ارتقا اكسزهاي نوري 
-توانمندي مخابرات نوري در تحقق ارتباط امن 
-بهينه سازي در مخابرات نوري 
-كانال هاي ارتباط پيام نوري از فرستنده تا گيرنده
 
  
رگولاتوري و حقوق مخاطبان
-قرارداد مشتركين
-رضايتمندي مشتريان
-اينترنت در خانواده
-ارزيابي رفتار و انتظارات مشتريان
 
 
رگولاتوري، قوانين و مقررات
-تبيين مقررات
-آسيب‌شناسي حقوقي
-شاخص‌هاي نظارتي
-ملاحظات حقوقي مردم در مقررات گذاري
 
 
رگولاتوري، توسعه و اقتصاد
-تعرفه خدمات
-USO
-برنامه‌هاي آينده
-اقتصادي كردن سرويس‌ها در كشور
-چالش‌هاي آينده
-تخمين نياز بازار
-سرمايه‌گذاري خارجي
 
رگولاتوري، استاندارها و خدمات
-تهديدات سايبري و نقش رگولاتوري
-انتقال دانش
-كيفيت خدمات 
-استاندار‌سازي مطلوب
-امنيت ارتباطات 
-روش‌هاي صدور پروانه جديد
-تاييد نمونه تجهيزات مخابراتي
-پايش طيف
 
سرويس ها و محتواي قابل ارائه / مشتري مداري
-سرويس هاي باند پهن، چالش ها، امكانات مورد نياز، ويژگي ها، نيازمندي هاي مقرراتي
-رايانش ابري و الزامات آن
-سرويس هاي بانكي
-بهينه سازي سرويس ها و خدمات فاوا در سطح كشور
-مشتري مداري در ارائه سرويس و محتوا
-بررسي وضعيت ارائه محتوا
 
 
ارائه دهندگان سرويس و محتوا
-نقش شركت ارتباطات زيرساخت، اپراتورها، PAP ها، صدا و سيما، بانك ها، بنگاه هاي اقتصادي
-نقش سازمانهاي مرتبط فاوا با از منظر استانداردسازي، فيلترينگ، امنيت و ... در ارائه سرويس
 
 
بسترهاي ارائه سرويس
-سرويس هاي قابل ارائه بر بستر بي سيم
-اينترنت و اينترانت، نقاط ضعف و قدرت، سرويس هاي قابل ارائه بر روي اين بسترها
-زيرساخت هاي مبتني بر معماري IMS، مقوله هاي مربوط به IPv6 و ...
 
تنظيم مقررات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
-راهكارهاي بهبود چارچوب هاي تنظيم و مقرراتي
-راهكارهاي ارتقاء فضاي رقابتي
 
نقش ابزار هوشمند و دولت همراه
-ابزارهاي هوشمند و تسهيل دريافت خدمات دولتي و عمومي
-دولت همراه و توسعه نظام رفاه و تامين اجتماعي
-ابزارهاي هوشمند و تحول شيوه هاي آموزشي
-ابزارهاي هوشمند و شكل گيري زنجيره اطلاعات بهداشت و سلامت
-الزامات زير ساخت هاي فني و حقوقي در دولت همراه
 
نقش ابزارهاي هوشمند در رونق اقتصادي
-ابزارهاي هوشمند و پرداخت هاي الكترونيك
-ابزارهاي هوشمند و توسعه بازار مالي
-ابزارهاي هوشمند و توسعه صنعت گردشگري
-ابزارهاي هوشمند اشتغال و توسعه كار آفريني
 

محورهاي فناوري اطلاعات
 
-ابعاد و كاربردهاي فناوري اطلاعات
-زيرساخت­هاي فناوري اطلاعات در سازمان
-مراكز داده­هاي ملي
-داده كاوي و كاربردهاي آن
-برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات و 
-نقش فاوا در انتشار رسانه اي ( (Online TV، HDTV، ITV، IPTV
-خبرگزاري الكترونيكي
-سيستم هاي مديريت آرشيو
-مدل هاي آمادگي الكترونيكي (e-Readiness) سازمان
-هوشمندي كسب و كار (Business Intelligence)
-كسب و كار الكترونيك (e-Business)
-تجارت الكترونيك (e-Commerce)
-استانداردهاي تجارت الكترونيك
-امضاء ديجيتال
-كسب و كار مبتني بر تجارت سيار (M-Commerce)
-بازاريابي الكترونيكي (e-Marketing)
-بانكداري الكترونيكي، بورس الكترونيكي
-يادگيري و آموزش الكترونيكي (e-Learning)
-فناوري اطلاعات در مديريت بهداشت و درمان، بيمه و سلامت الكترونيكي
-امنيت فناوري اطلاعات
-مديريت شبكه ­هاي كامپيوتري 
-سيستم­هاي اطلاعاتي
-مديريت كسب و كار الكترونيك
-كاربرد­هاي فناوري اطلاعات
-داده­كاوي و هوش مصنوعي
 
يكپارچه سازي فرايندهاي كسب‌وكار با حوزه‌هاي عملكردي سازمان

-سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)
-سيستم‌هاي مديريت روابط مشتريان الكترونيكي (e-CRM)
-سيستم‌هاي مديريت زنجيره تامين الكترونيكي(e-SCM)
-يكپارچه سازي نظام ارتباطي بين سازماني
-سيستم‌هاي مديريت دانش (KM)

مديريت فناوري اطلاعات
-مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
-مدلها، مديريت ريسك و چالش هاي سرمايه گذاري
-ارزيابي عملكرد پروژه هاي فناوري اطلاعات
-مطالعه عوامل موفقيت و شكست پروژه هاي ITدر سازمانها
-تبيين مفاهيم و اصول مميزي فناوري اطلاعات
-طرح چالش‌ها، الزامات و عوامل كليدي موفقيت استقرار مميزي فناوري اطلاعات 
-سيستم هاي اطلاع رساني
-سيستم هاي اطلاع رساني فرهنگي و هنري
-كتابخانه هاي ديجيتال

 مباحث كلان فناوري اطلاعات
-كارآفريني با بهره گيري از فناوري اطلاعات
-كاربرد فناوري اطلاعات در توليد و انتشار علم
-شبكه هاي علمي و تحقيقاتي، مراكز رشد فناوري اطلاعات
-نقش راهبردي فناوري اطلاعات در تبديل تهديدات به فرصتها
-فناوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
-بكارگيري فناوري اطلاعات در برنامه هاي توسعه اي
-نقش فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي
-طرح هاي توسعه دولت الكترونيك  (E. Government) 
-برنامه توسعه شبكه ملي اطلاع رساني 
-دوركاري (Teleworking) و تحولات سازماني
-بررسي تاثيرات بكارگيري فاوا در بهره وري سازمانها
-جنبه هاي قانوني و حقوقي فناوري اطلاعات، جرائم الكترونيكي و سايبري
-فناوري اطلاعات در حوزه هاي دفاع و امنيت، حفاظت و امنيت اطلاعات
 
فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتقال تكنولوژي، چالشها و فرصتها
-مدل هاي مختلف انتقال تكنولوژي هاي مرتبط با فاوا
-ارائه نقشه راه انتقال تكنولوژي فاوا
 
 شهر الكترونيك، مديريت و خدمات يكپارچه شهري (زير ساختها، ابزارها)
-ابزارهاي مورد نياز شهر الكترونيك
-ملزومات مورد نياز مديريت يكپارچه شهري
-زيرساخت­هاي شهر الكترونيك نمونه
-مديريت هوشمند ناوگان حمل و نقل با رويكرد بليت الكترونيكي
-توسعه و يكپارچه سازي در كلانشهرها با استفاده از فناوري اطلاعات
 
كار آفريني و افزايش توليد ناخالص ملي با رويكرد فاوا
-نقش فاوا در كارآفريني ساير بنگاههاي اقتصادي
- فاوا زيربناي توسعه اقتصادي
- نقش فاوا در توليد ناخالص داخلي كشور
-توليد ثروت ملي با بهره گيري از فاوا
-نقش نوآوري و خلاقيت در كسب و كار الكترونيك
-تاثير فاوا در رشد اقتصادي
-نقش فاوا در توسعه كارآفريني زنان
 
 شهركهاي صنعتي فناوري اطلاعات و ارتباطات الزامات و فرصتهاي پيش رو 
-شهرك هاي صنعتي فاوا محور ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
-مدل هاي توسعه اي در ساير كشورها در اين حوزه از تكنولوژي 
-توليد محصولات فاوا در مقياس جهاني
-نقش شهرك هاي صنعتي در توسعه صنعت فاوا
-شهرك هاي صنعتي فاوا الزامات و زير ساخت هاي مورد نياز
-شناسايي بازارهاي هدف و بين مللي محصولات فاوا
 
 صادرات نرم افزار، رسانه هاي ديجيتال و بازيهاي رايانه اي راهكارها و چالشها
-كسب و كارهاي جديد مبتني بر رسانه هاي ديجيتال
-نرم افزارهاي تلفن همراه 
-انيميشن و كسب درآمد ارزي
-شبكه هاي اجتماعي ابزار ارتقاء فرهنگي
-ابزار نوين بازاريابي محصولات
-كارآفريني و بازيهاي رايانه اي و آينده اين صنعت 
-مدل هاي كسب و كار نوين در صنعت بازي هاي رايانه اي
-ويژگي هاي تجاري صنعت بازيهاي رايانه اي و نقش آن در اقتصاد كشورها
 
 سرمايه گذاري و روشهاي تامين مالي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
-شركت هاي سهامي عام و تعاونيهاي فراگير
-روش هاي تامين مالي طرحهاي فاوا
-نقش دولت در ايجاد هولدينگ فاوا
-جايگاه صندوق توسعه ملي ضامن ارتقاء جايگاه فاوا
-نقش برندينگ در توسعه كسب و كار فاوا
  
محتواي الكترونيكي، خلاقيت و كسب درآمد
-اپراتورهاي تلفن همراه ابزارهاي جديد محتواي الكترونيك
-روش هاي نوين خلق ارزش مبتني بر محتواي الكترونيك
-نياز آفريني در كاربردهاي محتواي الكترونيك
  
مورد كاوي و روش هاي موفق در حوزه كسب و كار فاو

نظرات