اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری

اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری

سعادت و رفاه يك جامعه در صورتي قابل تحقق است كه برنامه هاي توسعه و پيشرفت با جامع نگري، تمامي عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي را مدنظر قرار دهند. پژوهش و جهاد علمي به معناي كامل آن، كليد واژه نيل به اين امر مهم است. كشور بزرگ و عزيزمان ايران با برخورداري از سرمايه بزرگ انساني و منابع خدادي منحصر به فرد از سالها قبل گامهاي استواري را در راه توسعه علمي برداشته است. سمينارهاي علمي با برقراري ارتباط ميان پژوهشگران و جامعه امكان بهره برداري از اين تلاش هاي علمي را ميسر و مي توانند اين اطمينان را به وجود آورند كه اين توسعه همه جانبه و چند وجهي خواهد بود.دانشكده فني سما واحد گچساران با برگزاري موفق همايشهاي منطقه اي  براي آنكه سهم خود را دراين تلاش عظيم ملي ادا كند با استعانت از خداي متعال و با همكاري پژوهشگران، اساتيد محترم دانشگاه ها، دانشجويان تحصيلات تكميلي و صنعتگران اقدام به برگزاري اولين همايش منطقه اي يافته هاي جديد كامپيوتري  در تاريخ 16 اسفند 1393 نموده است. 

 

 

محورهاي همايش:


سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم بينايي ماشين و پردازش تصوير
-تشخيص دست خط فارسي
-شناسايي الگو
-پردازش صوت و سيگنال
-محاسبات نرم
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند 


مهندسي نرم افزار و علوم كامپيوتر

-داده كاوي
-متن كاوي
-سيستم هاي توصيه گر
-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزار
-مهندسي وب
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند 


فناوري اطلاعات

-يادگيري الكترونيكي
-سيستم هاي محاسباتي انسان محور
-مديريت فناوري اطلاعات
-تجارت الكترونيك
-ساير مباحث مرتبط با فناوري اطلاعات 


سيستم هاي ديجيتال

-معماري كامپيوتر
-معماري سيستم هاي مجازي
-سيستم هاي نهفته و بي درنگ فناوري هاي نوظهور
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتال
  
شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي

-امنيت شبكه هاي كامپيوتري
-انتقال داده
-محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه اي
-پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي
-ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي 
-شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
  

 

نظرات