هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی

هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی

محورهاي كنفرانس:


هر آنچه كه با عنوان همايش (مبدلهاي گرمايي) مرتبط باشد را ميتوان در زمه محورهاي اين همايش دانست. طبيعتا مقالات در زمينه ها و شاخه هاي متنوع علمي و پژوهشي مرتبط با مبدل هاي گرمايي خواهد بود. برخي از محورهاي همايش را ميتوان به شرح زير دانست:


- مبدل هاي صنعتي ويژه با كاربردهاي خاص
- تعمير ، نگهداري ، كنترل و راهبري مبدل هاي گرمايي
- نوآوري و بهينه سازي مصرف انرژي و محيط زيست
- شناسايي و رفع مشكلات فرآيندي مبدل هاي گرمايي در صنايع
- فناوري هاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده مبدل هاي گرمايي
-شناسايي عوامل مخرب مبدل هاي گرمايي و رفع آنها
- شناسايي و رفع مشكلات فني و اقتصادي ساخت داخل انواع مبدلهاي گرمايي
-روش هاي انتگراسيون حرارتي و اصلاح شبكه مبدل گرمايي (تكنولوژي پينچ)
-طراحي، ساخت، انتخاب متريال با توجه به شرايط كاري،
-بازرسي در شرايط عملياتي (همچون NDT) ، تعمير و نگهداري
- و …
با توجه به كاربردي بودن همايش ،‌ مقالات صنعتي در اولويت برنامه همايش قرار داده خواهند شد.

نظرات