اولین کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم های مدیریتی

اولین کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم های مدیریتی

اهداف كنفرانس:

- ارائه ي آخرين دستاوردهاي علمي و تجربي در زمينه سيستم هاي مديريتي

- شناخت خلا ء ها و مشكلات پياده سازي و مميزي سيستم هاي مديريتي

- ايجاد بستري براي به اشتراك گذاري تجربيات پياده سازي، مميزي و ارزيابي در بخش هاي مختلف صنعتي و خدماتي

 

محورهاي كنفرانس:

- نقش و كاركرد نظام مديريتي در توسعه كشورها

- اهميت انطباق با استانداردهاي ملي / بين المللي

- مميزي و ارزيابي سيستم هاي مديريتي - بايد ها و نبايدها

- اخلاق حرفه اي در مميزي / ارزيابي

- تازه هاي استانداردهاي مديريتي و الگوهاي تعالي سازماني

- رويكردها و تكنيك¬هاي مميزي/ارزيابي سيستم¬هاي مديريتي

- چالش هاي پياده سازي نظام مديريتي – راهكارها

- چالش هاي مميزي و ارزيابي نظام هاي مديريتي – راهكاره

نظرات