هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

محورهاي كنفرانس:

- گزارش پروژه­ها و فعاليت­هاي برجسته نيروگاه­هاي كشور

 - رويدادها و حوادث مهم نيروگاهي

 -بهره برداري ايمن، اقتصادي و سازگار با محيط زيست

 -پايايي، راندمان، بهره وري انرژي، بازتواني و چالش­هاي سوخت

-  نگهداري و تعميرات شامل : ساخت داخل ، ترميم و بازسازي قطعات، NDT، CM، سيستم هاي نوين نت

- شيمي و مواد، مشتمل بر: تغيير رژيم كنترل شيميايي و روشهاي تصفيه آب و پساب، كنترل خوردگي، انتخاب بهينه در مواد و متالورژي

- الكتريك، پيرامون مباحث: تازه­هاي حفاظت، سيستمهاي قدرت، ماشينهاي الكتريكي و تجهيزات الكتريكي

- مانيتورينگ، كنترل و ابزار دقيق، ارتقاي سيستم هاي كنترل

- HSE عبارت از: ساختار HSE الزامات جهاني و اقليمي محيط زيست، سازوكار توسعه پاك (CDM) موازين متحول بهداشت حرفه­اي

-  مديريت: نگاه جديد به مديريت و اقتصاد توليد برق، بازاربرق و بورس انرژي، خصوصي سازي و تجديد ساختار

 

نظرات