همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

محورهاي همايش

- مباحث نوين در حسابداري، حسابرسي و مديريت

- اخلاق حرفه‌اي در حسابداري، حسابرسي و مديريت

- حسابداري و مديريت منابع انساني

- حسابداري، مديريت و آموزش عالي

- بورس، مديريت مالي، سرمايه گذاري و حسابداري

- سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت و حسابداري

- جايگاه حسابداري، حسابرسي و مديريت در توسعه اقتصادي

- مديريت دولتي و اسلامي

- مديريت پروژه، اجرايي و كارآفريني

- مديريت بيمه و استراتژيك

- حسابداري مالياتي و حسابداري مديريت

- صنعت، حسابداري و مديريت

- جامعه، حسابداري و مديريت

نظرات