دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

محورهاي همايش:

-بازيافت آب، اقتصاد و فرهنگ

-سياست‌گذاري‌ها و قوانين در توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع آب غير متعارف

-جايگاه بازيافت آب در مديريت بحران كم آبي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار

-توسعه و بومي‌سازي فناوري‌هاي برتر بازيافت پسابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي

-اصلاح و ارتقاي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب كشور با هدف بازيافت پساب

چالش‌ها و فرصت‌هاي بازيافت آب

نظرات