سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

سومين كنفرانس هيدروژن و پيل سوختي (HFCC3) به  ميزباني سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران (IROST) و با همكاري انجمن هيدروژن و پيل سوختي ايران و با شعار "توسعه استفاده از انرژي پاك هيدروژن" در تاريخ 22 و 23 ارديبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-طراحي، ساخت و يكپارچه سازي پيل سوختي
-توليد، خالص سازي، ذخيره‌سازي و توزيع هيدروژن
-مدلسازي و شبيه سازي سيستم‌هاي هيدروژن و پيل سوختي
-كاربردهاي هيدروژن و پيل سوختي
-ايمني، مقررات و استانداردسازي هيدروژن و پيل سوختي
-موانع، چالش ها و راهبردهاي توسعه فناوري پيل هاي سوختي و هيدروژن در ايران و جهان

 

 

نظرات