دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

اهداف همايش:

-شناسايي ظرفيت هاي موجود در كشور در موضوع ميترينگ

-تلاش در جهت آموزش عملي و نظري موضوعات مختلف مرتبط با ميترينگ

-تلاش در جهت معرفي حساسيت هاي موضوع ميترينگ در كشور و لزوم توجه بيشتر شركت ها و مراكز تحقيقاتي به آن

-رصد فناوري هاي نوين در ميترينگ و معرفي آنها به شركت هاي داخلي

-توسعه دانش ميترينگ در كشور در جهت رفع مشكلات، دسترسي به دانش طراحي و ساخت انواع سيستم هاي ميترينگ و پرووينگ مورد نياز در كشور

-تلاش در جهت ايفاي نقش موثرتر در استانداردهاي ملي (IPS)  و بين المللي (IP، ISO، ASTM، API) با توجه به شرايط خاص كشور در منطقه

-معرفي پتانسيل هاي موجود در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي  كشور در جهت رفع مشكلات ميترينگ در كشور

 

 

محورهاي همايش:

-انواع فناوري هاي مربوط به ميترينگ (اندازه گيري كمي) نفت، گاز و فرآورده (تك فازي و چند فازي)

-استانداردهاي ملي و بين المللي در اندازه گيري نفت، گاز و فرآورده

-عمليات پرووينگ و كاليبراسيون انواع ميتر در صنعت

-نگهداري و تعميرات تجهيزات اندازه گيري فناوري هاي نوين در اندازه گيري كمي نفت، گاز و فرآورده

-حقوق اندازه گيري

نظرات