نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی

نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی

محورهاي همايش:

-مخاطرات طبيعي با منشاء اقليمي (ريزگردها-سيل-خشكسالي-كويرزايي-طوفان و...)

-مخاطرات طبيعي با منشاء زمين ساختي (زلزله،آتشفشان،رانش زمين،سونامي و...)

- تاريخچه مخاطرات طبيعي در ايران

- مخاطرات طبيعي و نقش آن در امنيت ملي

- مخاطرات طبيعي و نقش آن در توسعه پايدار

- فن آوريهاي نوين و نقش آنها در مخاطرات طبيعي(سنجش از دور،اينترنت،GIS.GPS و ...)

- مديريت بحران مخاطرات طبيعي و كاهش خطر پذيري

- روشهاي پيش بيني مخاطرات طبيعي 

- روشهاي پيشگيري از مخاطرات طبيعي

- محيط زيست و نقش آن در خلق بحران هاي آينده

نظرات