دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

محورهاي كنفرانس:

اولين كنفرانس رياضيات صنعتي محورهاي زير را با هدف تعامل دانش فني ICT و دانش رياضي مد نظر قرار مي دهد:

 

رياضيات فازي Fuzzy Logic (منطق فازي، مجموعه­ هاي فازي، مجموعه­ هاي قطعي، توابع عضويت و غيره)

-كاربردهاي نرم افزاري نظير ساخت نرم افزارهاي تشخيص ريسك يا تشخيص خطا

-توليد مدلهاي اطلاعاتي نظير تئوري اطلاعات

-مدلسازي ارتباطات نظير تشخيص نوع ترافيك داده ها در شبكه هاي كامپيوتري

-كاربردهاي امنيت اطلاعات نظير ساخت الگوريتم هاي رمز نگاري

-كاربردهاي امنيتي در ارتباطات نظير تشخيص و كشف ترافيك هكرها

-شيوه­هاي جستجو در پايگاه داده­ها، اينترنت و داده كاوي

-محاسبات رباتيك

-هوش مصنوعي

-بينايي ماشين

-كاربردهاي برنامه ريزي و سرمايه گذاري

- و ساير مباحث مرتبط

بهينه سازي Optimization  (بهينه سازي تكاملي، هوشمند، چند هدفي، صحيح و غيره)

-مدلسازي بهينه منابع و خدمات در شبكه­ هاي كامپيوتري

-مدلهاي هاي كيفيت خدمات دهي QoS در شبكه ­هاي كامپيوتري

-مدلسازي كارايي شبكه و مهندسي ترافيك

-سيستم­هاي حمل و نقل

-مصرف بهينه انرژي (در شبكه هاي كامپيوتري موبايل، صنايع و غيره)

-تخصيص بهينه منابع

-مهندسي صنايع

- و ساير مباحث مرتبط

 جبر خطي و جبر خطي عددي Linear Numerical Algebra

-محاسبات كوانتومي

-گرافيك كامپيوتري

-محاسبات ژنتيك

-پردازش موازي

-امضاي ديجيتال

-پردازش تصوير

-تشخيص الگو

- و ساير مباحث مرتبط

محاسبات عددي Numerical Analysis

-تحليل و كاهش خطاي الگوريتم­ ها و سيستم­ هاي محاسباتي

-گرافيك كامپيوتري

-محاسبات ماتريس هاي بزرگ

-الگوريتم هاي تكراري همگرا

- و ساير مباحث مرتبط

 نظريه گراف Graph Theory

-مدلسازي خدمات و ترافيك در شبكه­ هاي كامپيوتري

-الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري

-مديريت ترافيك

-الگوريتم هاي زمان بندي

-مدلسازي منابع و توپولوژي شبكه هاي Mobile

- و ساير مباحث مرتبط

نظريه مجموعه ها Set Theory

-توصيف فرمال سيستم ها و اثبات يا كشف خطا

-توصيف فرمال نرم افزار

-نظريه زبان ها و  ماشين و ساخت گرامرهاي كاربردي

-استنتاج توسط ماشين

-تحليل نرم افزار

كاربردهاي آمار در ICT

نظرات