کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست "بزرگترين گردهمايي علمي محيط زيست كشور" در روزهاي 15 و 16 ارديبهشت ماه 1394 در تهران برگزار مي شود.

 

 

اهداف كنفرانس:

-ايجاد بستري مناسب براي گفتگو و تبادل نظر صاحبنظران، متخصصين، محققين، دانشگاهيان، دانشجويان و دست‌اندركاران محيط زيست كشور و ساير ذينفعان از تمامي نهادهاي علمي و اجرايي

-ترويج گفتمان توسعه پايدار و تاكيد بر جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در مديريت بحران‌هاي زيست‌محيطي و سياستگذاري‌هاي كلان كشور

-معرفي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحران‌هاي زيست‌محيطي در سطح بين‌المللي و افزايش قدرت چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك با همفكري بخش علمي جهت تدوين استراتژي‌هاي منطقه‌اي

-ارتقاء جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در مجموعه تلاش‌هاي در دست انجام جامعه علمي كشور براي حصول موفقيت در تحقق راهبردهاي سازگار با محيط زيست و كاهش پيامدهاي مخرب آن

-افزايش آگاهي و حساس‌سازي افكار جامعه نسبت به مشكلات زيست‌محيطي و اثرات تخريبي آن بر نسل‌هاي آينده با تاكيد بر ابعاد اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي

-معرفي و كمك به بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين دوستدار محيط زيست و ايجاد ارتباط متقابل بين ذينفعان مختلف نظير صنعت، دانشگاه و بخش‌هاي دولتي و قانون‌گذاري

-معرفي راهكارهاي مهندسي و علمي با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، كاهش ريسك‌هاي بهره‌برداري، حفاظت از منابع طبيعي و كاهش توليد پسماند

-تشويق نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط براي استفاده از فناوري‌هاي نوين، مهندسي شده و علمي و اتخاذ ديپلماسي محيط زيست فعال در برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت مبتني بر اصول مشاركتي در كليه سطوح

 

 

محورهاي كنفرانس:

 ديپلماسي محيط زيست و استراتژي‌ها
- چالش‌هاي زيست‌محيطي و جايگاه ديپلماسي كشور
- كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و بازخورد آن در كشور
- تاثير استراتژي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي بر محيط زيست
- مناقشات منطقه‌اي و اثرات آن بر محيط زيست و زيست‌بوم
- چالش‌هاي حقوقي در مديريت بحران‌هاي زيست‌محيطي
- استراتژي بهينه در استفاده از منابع طبيعي مشترك و پيامدهاي آن


اقتصاد، مديريت و برنامه‌ريزي در بخش محيط زيست
- سياستگذاري‌ها در بخش محيط زيست و چالش‌هاي پيش رو
- استانداردسازي و مديريت انتشار آلودگي‌هاي كربني
- مديريت منابع طبيعي و آمايش سرزمين
- اقتصادي كشاورزي و زيست‌محيطي
- خصوصي‌سازي و نقش انگيزش‌هاي مالي و جرايم زيست‌محيطي
- فرهنگ‌سازي، آموزش و اخلاق زيست‌محيطي


توسعه پايدار حمل و نقل، شهرسازي و زيرساخت‌هاي شهري
- توسعه پايدار شهري و منطقه‌اي
- شاخص‌هاي توسعه و نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي
- اثرات زيست‌محيطي توسعه زيرساخت‌هاي شهري و صنعت حمل و نقل
- تاثير شهرسازي نوين و شبكه حمل و نقل ريلي بر محيط زيست
- روش‌هاي نوين طراحي، توسعه و بهره‌برداري از شريان‌هاي حياتي
- بافت‌هاي فرسوده، فضاي سبز و نقش طراحي محيط زيست
- صنعت اكوتوريسم و نقش توسعه شبكه حمل و نقل كشور
- حمل و نقل سبز، چالش‌ها، سياستگذاري‌ها و فناوري‌ها


صنعت سبز، فناوري‌هاي نوين و نانوتكنولوژي
- فناوري‌هاي نوين در بخش توليد با كمترين ضايعات
- فناوري‌هاي دوستدار محيط زيست
- هوشمندسازي و فرآيندهاي نوين پايش و كنترل كيفيت
- مطالعات موردي صنايع سبز و پايدار در سطح كشور و مجامع بين‌المللي
- نانوتكنولوژي، چشم‌اندازها و پيامدهاي زيست‌محيطي
- قابليت‌هاي بومي‌سازي دانش و فناوري
- پيامدهاي توسعه صنايع بر محيط زيست
- ساختمان‌هاي سبز و هوشمند


بهينه‌سازي مصرف انرژي
- بهينه‌سازي مصرف انرژي، نقش فناوري، فرهنگ‌سازي و اقتصاد
- منابع انرژي تجديدپذير و دورنماي آن در كشور
- استانداردسازي و چشم‌اندازهاي آن
- رويكردهاي نوين در ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي
- سوخت‌هاي زيستي و طبيعي، بيوگاز و مطالعات موردي
- مديريت، اصلاح فرآيند و كاهش مصرف سوخت
- فناوري‌هاي نوين و نقش آن در كاهش انتشار آلودگي كربني

 مديريت منابع آب و تغيير اقليم
- مديريت يكپارچه منابع آب
- تغيير اقليم، خشكسالي و باروري ابرها
- مدلسازي و حفاظت كمي و كيفي منابع آبي
- احيا و بازپروري منابع آب سطحي و سفره‌هاي زيرزميني
- مديريت و تخصيص بهينه آب‌هاي زيرزميني و آبخوان‌ها
- مديريت و تخصيص بهينه آب‌هاي سطحي، درياچه‌ها و مخازن
- مديريت سيلاب

 آلودگي‌هاي زيست‌محيطي (آب، خاك و هوا)
- روش‌هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب
- فناوري‌هاي نوين كنترل آلودگي‌هاي هوا
- آلودگي درياها و حفاظت از زيست‌بوم دريايي
- ارزيابي ظرفيت‌هاي تثبيت و خودپالايي آب و خاك
- مدلسازي كيفي و پايش آلودگي
- نمك‌زدايي و مديريت شورابه‌هاي آن
- مطالعات موردي تصفيه آلودگي بصورت درجا

 حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزداري
- بيابان‌زدايي، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع
- ريزگردها، عوامل و روش‌هاي مديريت و مقابله با آن
- زمين‌شناسي زيست‌‌محيطي، فرسايش و رسوبگذاري
- حفاظت از منابع طبيعي و نسل آينده
- تالاب‌ها و نقش زيست‌محيطي آنها
- مطالعات اكوسيستم و چالش‌هاي پيش رو
- آبزي‌پروري و چالش‌هاي آن

 مديريت و استفاده مجدد از پساب و پسماند
- مديريت پسماندهاي صنعتي
- بازيابي و استفاده مجدد از پساب
- پردازش و بازيافت لجن
- لندفيل‌ها و بازيافت پسماندهاي شهري
- زهاب‌هاي كشاورزي و مديريت آن
- اقتصاد، فرهنگ و بهداشت در بازيافت پساب و پسماند
- آلاينده‌هاي خاص و عوامل محدودكننده استفاده مجدد

مديريت بحران و مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE)
- ارزيابي و مديريت ريسك بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
- برنامه‌ريزي راهبردي، مديريت بحران و فناوري‌هاي نوين كنترلي
- نقش عوامل اجتماعي و روانشناختي، فرهنگ‌سازي، آموزش و تعالي سازماني
- آسيب‌شناسي ايمني و زيست‌محيطي پروژه‌هاي پيمانكاري و مهندسي ارزش
- HSE در حوزه‌هاي راه، شهرسازي و صنعت حمل و نقل
- HSE در حوزه‌هاي نفت و گاز، پالايشگاه‌ها و صنايع پتروشيمي
- مطالعات تطبيقي و برنامه‌هاي عملياتي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع

 

نظرات