نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری

نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری

اهداف همايش:

- برجسته كردن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت بازاريابي گردشگري در اقتصاد كشور و مناطق هدف گردشگري

- برجسته كردن نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري

- جلب نظر سياستگذاران و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به مديريت بازاريابي گردشگري

- تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت بازاريابي و گردشگري و حوزه هاي مرتبط به ارائه دستاوردهاي علمي و ارائه راهكارهاي اجرايي براي توسعه صنعت گردشگري و ارتقاي كمي و كيفي آن

 

 

محورهاي همايش:

گردشگري و فناوري اطلاعات

 - بازاريابي گردشگري الكترونيك

توريسم (گردشگري) سلامت

 -بازاريابي مناطق طبيعي گردشگري سلامت

 -بازاريابي گردشگري سلامت در حوزه تخصصي

آسيب­ شناسي بازاريابي گردشگري در ايران

 -آسيب­شناسي گونه­هاي گردشگري با تأكيد بر استان مازندران

 -موانع و محدوديت­هاي فرهنگي­، اقتصادي و بازاريابي مؤثر بر صنعت گردشگري

   -بازاريابي برند (نام و نشان تجاري) در صنعت گردشگري

    -مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

راهكارهاي ارتقاء جذب گردشگري در استان مازندران

نظرات