دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

محورهاي همايش:

-قدرت

-الكترونيك

-مخابرات

-كنترل و ابزار دقيق

-مهندسي پزشكي

-هوش مصنوعي

نظرات