اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

محورهاي همايش:

-نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي

-حسابداري مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عصر حاضر

-حسابداري و حسابرسي زيست‌محيطي

-تكنيك‌هاي نوين مديريت هزينه

-ارزيابي ظرفيت مسئوليت پاسخگويي بودجه كل كشور

نظرات