همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار

همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار

با توجه به گسترش سريع شهرها و تخريب روز افزون محيط زيست طبيعي در سالهاي اخير، نياز بشر به برقراري ارتباط دوباره با طبيعت روز به روز پررنگ تر مي شود. برقراري اين ارتباط در شهرها و بخصوص شهرهاي بزرگ جز با حضور موثر و مفيد فضاي سبز و مناظر زيبا و كارا در شهرها امكانپذير نمي باشد. از اينرو، پرداختن به مساله فضاي سبز و منظر در شهرها و اطراف آنها با در نظر داشتن اصول پايداري امري ضروري بوده و به نحوي مستقيم با سلامت جسم، روح و روان بشر در ارتباط مي باشد. اهميت اين مسئله به حدي است كه امروزه در دانشگاهها و مراكز معتبر علمي و پژوهشي جهان نگاهي ويژه به اين مسئله شكل گرفته است.

كشور ايران، با توجه به قرارگيري در منطقه خشك و شرايط خاص محيطي و اقليمي، نيازمند نگاهي خاص به مسئله فضاي سبز و منظر به ويژه در شهرها مي باشد. از اينرو، در راستاي دستيابي به راهكارها و ايده هاي نوين در رابطه با حل بحرانهاي موجود در اين زمينه، همايش ملي فضاي سبز و منظر پايدار با هدف گردآوري و استفاده از آخرين نتايج و يافته هاي پژوهشي جوامع علمي و اجرايي در تاريخ 14 اسفند 1393 در دانشگاه ملاير برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

- فضاي سبز و منظر شهري

-فضاي سبز و منظر روستايي

- فضاي سبز، منظر و پايداري

- فضاي سبز،منظر و بوم شناسي

- فضاي سبز، منظر و مشاركت مردمي

- فضاي سبز، منظر و تكنولوژِي

- فضاي سبز،منظر و محيط زيست شهري و طبيعي

- شيوه هاي نوين منظر سازي و طراحي منظر و فضاي سبز

- باغ ايراني و شيوه هاي مختلف باغسازي

- ابعاد و جنبه هاي اجتماعي فضاي سبز

- كشاوزي، باغباني و فضاي سبز شهري

- فضاي سبز و بحران آب

- خاك،گياه و فضاي سبز

 

 

نظرات