همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه

همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه

محورهاي همايش:

استعدادها و توانايي هاي كودك و نوجوان:

- استعداد و انگيزه

- استعداد و اميدپروري

- استعداد و هدف­گذاري

- استعداد و تفكر خلاق

- توانمندسازي استعدادها

مديريت مشاركت اجتماعي در كودك و نوجوان:

- مسئوليت پذيري اجتماعي

- علاقه اجتماعي، كارهاي داوطلبانه و نوع­دوستي

- اعتماد اجتماعي، امنيت اجتماعي

- تأثير متقابل اعتماد به نفس و عزت نفس در مشاركت هاي اجتماعي

- تأثير مشاركت اجتماعي در كاهش آسيب هاي اجتماعي

- توانمندسازي كودك و نوجوان در راستاي شركت در فعاليت هاي اجتماعي

- بازي­هاي رايانه­اي و روحيه مشاركتي

روابط موثر والدين و فرزندان:

- سيستم خانواده و استقلال فرزندان

- تأثير ارتباط سالم بين والدين و فرزندان در ايجاد روابط اجتماعي

- تعارض و تنش هاي ميان والدين در روابط والد – فرزندي

- نقش والدين و شكل­گيري هويت جنسي

- نحوۀ برخورد مطلوب والدين با رفتارهاي نامطلوب فرزندان

- هوش هيجاني و اثربخشي رابطه والد-فرزندي

سلامت معنوي و مديريت ارزشها در كودك و نوجوان:

- بلوغ معنوي و سلامت رفتاري

- تأثير ارزش­هاي فرهنگي و انسجام هويت

- نقش فرهنگ در بلوغ معنوي

- مديريت ارزشها و سلامت اجتماعي

- ارتباط جامعه و معنويت

- سلامت معنوي و سبك زندگي ايراني-اسلامي

تغذيه و سلامت رواني كودك و نوجوان:

- تغذيه و اضطراب

- تغذيه و بهداشت روان

- تغذيه و افزايش توجه و تمركز

- تغذيه و افسردگي

- تغذيه و بلوغ

رفتارهاي ناسالم كودك و نوجوان:

- دروغ­گويي

- فحاشي كردن

- رفتارهاي ضد اجتماعي

- عدم تمركز و توجه

- بي نظمي

- تظاهر رواني وجود بيماري جسمي

- تأييدطلبي

- خشم  وكنترل  آن

- پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان

مدرسه و كودك و نوجوان:

- ويژگي هاي شخصيتي معلم و رغبت تحصيلي و شغلي دانش­آموز

- تعارض خانه و مدرسه

-فعاليتهاي پژوهشي و خود شكوفايي دانش آموز

- مديريت كارآمد، مدرسه موفق و سلامت رفتاري

- روش تدريس معلم و مسئوليت پذيري جمعي

نظرات