نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري كميته ي ملي آبياري و زهكشي ايران، با تكيه بر متخصصين، محققين و دست‌اندركاران برجسته سراسر كشور، نسبت به برگزاري بزرگ‌ترين و نخستين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران اقدام نموده و اميدوار است با حضور اساتيد برجسته دانشگاهي، متخصصين و محققين علمي و مسئولين عالي‌رتبه حوزه آب كشور، نسبت به همگرايي اين گروه ارزشمند از جامعه علمي و اجرايي كشور بپردازد.

 

 

در راستاي تجميع و تمركز كليه فعاليت‌هاي علمي و دستاوردهاي مختلف و مرتبط با علوم مهندسي آب و آبياري و زهكشي، كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران به نحوي طراحي شده است كه دربرگيرنده كليه ابعاد و علوم مرتبط با مهندسي آب باشد. اين كنگره مشتمل بر 11همايش ملي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

 1. همايش ملي آب و اقليم
 2. همايش ملي آب سطحي
 3. همايش ملي آب زيرزميني
 4. همايش ملي آب، جامعه و فرهنگ
 5. همايش ملي آب، اقتصاد و توسعه
 6. دومين همايش ملي آب، آبياري و بهره‌وري
 7. دومين همايش ملي آب، زهكشي و پايداري
 8. همايش ملي آب و محيط زيست
 9. همايش ملي آب و سازه‌هاي آبي
 10. همايش ملي آب و فن‌آوري اطلاعات
 11. همايش ملي آب و هوا شناسي

نظرات