پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

 انجمن سازه هاي فولادي ايران در نظر دارد به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به سازه‌هاي فولادي ايران، پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد را در در روزهاي 6 و 7 اسفندماه سال 1393 در مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

-  سيستم هاي سازه اي جديد فولادي

-  فولاد پر استحكام

-  سازه هاي بلند فولادي

-  سازه هاي مركب

-  سازه هاي خاص فولادي (پل، برج انتقال نيرو و ... )

-  تئوري طراحي سازه هاي فولادي

-  مطالعات موردي و عددي در سازه هاي فولادي

-  طرح لرزه اي

-  پايداري ،‌خستگي و شكست در سازه هاي فولادي

- مقررات و استانداردها

-  اتصالات (پيچ . مهره و جوش)

-  روش هاي پيشرفته ساخت و اجرا

-  روش هاي بازرسي و نگهداري سازه هاي فولادي

-  سازه هاي فولادي مقاوم در برابر آتش و خوردگي

-  مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي

-  كاربرد فولادهاي ويژه مدرن در سازه ها

-  مطالعات آزمايشگاهي

-  پدافند غيرعامل

نظرات