پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

اهداف همايش:

- معرفي اهميت موضوع بيوانرژي در ايران و جهان
- افزايش آگاهي نسبت به اهميت بيوانرژي در صنعت برق، حمل و نقل، محيط زيست و ...
- ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر ميان انديشمندان، محققين، خبرگان علمي و صنعتي در حوزه بيوانرژي
- ارائه روش ها و فن آوري هاي جديد در حوزه بيوانرژي 
- جلب توجه مديران، سياستگذاران و برنامه ريزان براي در نظر گرفتن سهم مناسبي براي بيوانرژي در كشور
- گسترش مشاركت و تبادل دانش و اطلاعات بين استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و صنعت
- شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه بيوانرژي
- تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيوانرژي
- ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي بيوانرژي هاي نو
- معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي 
- آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان 
- ايجاد همسويي و هماهنگي بين متخصصان و محققان 
- توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست 

 


محورهاي همايش:
- چالش هاي توسعه بيوانرژي در ايران 
- اقتصاد و بيو انرژي، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش بيوانرژي
- چشم انداز بيوانرژي در ايران و جهان
- جايگاه بيوانرژي در منطقه
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژي از منابع زيست توده
- محيط زيست و بيوانرژي
- پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع
- تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيوانرژي
- تحقيق و توسعه بيو انرژي در ايران
- معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي 
- فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف بيوانرژي
- بيوانرژي و توسعه پايدار
- قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز 
- بيوانرژي و صنعت برق
- بيوانرژي در صنعت سوخت و حمل و نقل
- بيوانرژي و محيط زيست
- برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه بيوانرژي در ايران
- پالايشگاه هاي زيستي 
- بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه بيوانرژي
- بيو انرژي و پدافند غير عامل 
- كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته 
- تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش بيوانرژي 

نظرات