اولین همایش ملی روشهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

اولین همایش ملی روشهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

محورهاي همايش:

-  مهندسي عمران و بحران هاي محيط زيستي

-  نوآوري در طراحي سازه هاي بتني و فلزي با رويكرد محيط زيست

-  زلزله و بهسازي لرزه اي و كاربرد فن آوري هاي نوين در بهسازي لرزه اي سازه ها

-  ژئوتكنيك و معدن

- ترافيك و حمل و نقل شهري

- ژئوفيزيك و زمين شناسي

-  معماري و توسعه پايدار شهري

-  محيط زيست و معماري

-  سازه ها، فن آوري ها و مصالح نوين در ساختمان سازي صنعتي

-  مديريت پروژه و ساخت

- نقشه برداري و ژئودزي

- سد سازي و سازه هاي آبي و تأثير آنها بر محيط زيست

- سازه هاي سازگار با محيط زيست

- مديريت بحران با محوريت درياچه اروميه و زلزله 91 ارسباران

نظرات