چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

محورهاي كنفرانس:

-مديريت جامع انرژي ISO 50001

-سيستم­هاي جديد ذخيره سازي انرژي

-نيروگاه هاي بازيافت و ذخيره انرژي - توليد همزمان – توربين هاي انبساطي

-پيلهاي سوختي و سوختهاي زيستي

-ارتقاء بهره وري انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

-آينده انتشار كربن و پروژه هاي CDM و NAMA

-استفاده از بيومس و ضايعات كشاورزي در توليد انرژي

-ساختمان هاي سبز و روند جهاني بهره وري انرژي در ساختمان

-انرژي هاي تجديدپذير و روند اقتصادي شدن آنها

-نقش اقتصاد نفتي و يارانه ها در شدت انرژي

-نقش مهندسي ارزش در نگهداشت انرژي در نفت و نيرو

-نگهداشت انرژي با اصلاح مصرف آب و حامل هاي انرژي در مهندسي كشاورزي

-نقش طراحي پالايشگاه ها و فازهاي پارس جنوبي در نگهداشت انرژي

-بهره وري انرژي در معدن (اكتشاف، استخراج، حمل و ...)

-حقوق معاملات نفت و گاز و انرژي هاي نو و رژيم حقوقي ميادين مشترك

نظرات