سومین کنفرانس معادن روباز ایران

سومین کنفرانس معادن روباز ایران

پيرو برگزاري موفق اولين و دومين كنفرانس معادن روباز ايران، بخش مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان با مشاركت ديگر دانشگاه‌ها، پژوهش‌گران و صنعت‌گران، سازمان نظام مهندسي معدن و با حمايت مديران و كارشناسان معادن روباز كشور، سومين كنفرانس معادن روباز ايران را در روزهاي 29 الي 31 ارديبهشت ماه 1394، در دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار مي­كند.

 

محورهاي كنفرانس:

-  طراحي

- برنامه ريزي توليد

-  پايداري شيب

-  ژئومكانيك

- حفاري و انفجار

-  ترابري

- خدمات فني

-  زهكشي

-  ايمني و محيط زيست

- بازسازي

- مديريت و اقتصاد

-  آموزش و پژوهش

 

 

نظرات