دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

محورهاي همايش:

 محـــورهــــاي جغـــــرافيايي 

-جغرافيا ، آمايش سرزمين

-جغرافيا و فضاي سبز شهري

-جغرافيا ومديريت بحران

-جغرافيا و محيط زيست

-جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي

-جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها

-جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا

-جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها

-اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف

-كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي

- فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

-جغرافيا و برنامه ريزي شهري

-مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري

-جغرافيا و حمل ونقل پايدار

-كاربري اراضي درشهرها و روستاها

-كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي

-جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري

-جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي 

جغرافيا و گردشگري كليه محورها

-ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي

-بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)

معماري ، شهرسازي و توسعه پايدار

-محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

-تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

-ناپايداري شهر و عوامل موثر

-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

-شهرهاي جديد و توسعه پايدار

-بافت هاي تاريخي

-مديريت وبرنامه ريزي شهري

-مشاركت شهروندان،حقوق شهري وفرهنگ سازي شهروندي

-بهسازي و نوسازي شهري

 

محورهاي گردشگري

 گردشگري و اقتصاد

  -سياست هاي اقتصاد گردشگري
  -بانك و بورس در گردشگري
  -بيمه و گردشگري
  -گردشگري، اشتغال وكارآفريني
  -گردشگري و توليد ناخالص ملي
-گردشگري و سازمان­هاي اقتصادي (اكو)
  -گردشگري و بنگاه­هاي اقتصادي
  -گردشگري و سند چشم انداز بيست ساله
  -گردشگري، قانون گذاري و تسهيلات

 
 گردشگري، برنامه ريزي و مديريت
  -مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري
  -گردشگري، مديريت استراتژيك و موقعيت جغرافيايي
  -گردشگري و عدالت اجتماعي
  -برنامه ريزي و توسعه پايدار درگردشگري
-مديريت وبرنامه ريزي توسعه گردشگري و سازمان­هاي بين المللي
  -مديريت وبرنامه ريزي گردشگري در كشورهاي عضو سازمان هاي همكاري اسلامي
  -بررسي هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه صنعت گردشگري

 
 گردشگري و فرهنگ
  -نظم، امنيت اجتماعي و گردشگري
  -موانع فرهنگي در گردشگري ايران
  -ارتباط هاي فرهنگي وتوسعه گردشگري
  -رويدادهاي فرهنگي و گردشگري
-آداب­ها و آيين ­هاي قومي و گردشگري
  -ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  -فرهنگ گردشگري و گردشگر­پذيري
  -آموزش، پژوهش و گردشگري
 -نقش آموزش­هاي آكادميك و مهارتي در رشد گردشگري
 -آموزش­هاي كاربردي_ اجرايي در صنعت گردشگري
  -بررسي محتوايي تحصيلات آكادميك در رشته­ هاي مرتبط با گردشگري
  -آموزش نوين كاربردي در صنعت گردشگري
  -نقش پژوهش هاي كاربردي در توسعه گردشگري
  -نقش آموزشگاه­ ها و پژوهشكده ­ها ي مرتبط با گردشگري
  -حقوق در گردشگري

 
 انرژي و گردشگري
  -انرژي هاي طبيعي و توسعه گردشگري
  -انرژي هاي نو و تجديد پذير در توسعه گردشگري
  -گردشگري، محروميت ­زدايي و توسعه
  -گردشگري و توسعه مناطق مرزي و محروم
  -شهر، معماري و گردشگري
  -گردشگري شهري و ابعاد آن
  -گردشگري روستايي و ابعاد آن
  -ديپلماسي شهري و گردشگري شهري
  -استفاده از ظرفيت خواهر خوانده هاي شهري در گردشگري
-ضرورت ورود شهرداري­ها به حوزه گردشگري
  -گردشگري خلاق و شهرهاي خلاق
  -معماري مدرن و سنتي و گردشگري شهري
  -گرافيك محيطي و طراحي شهري در گردشگري

 
گردشگري و مفاهيم
  -گردشگري و ادبيات
  -گردشگري و تاريخ
  -گردشگري و باستان شناسي
  -گردشگري و صنايع دستي
  -گردشگري و رسانه
  -گردشگري جنگ
  -گردشگري و روانشناسي
  -گردشگري ورزشي
  -گردشگري مذهبي
  -گردشگري هيجاني
  -گردشگري كم شتاب
  -گردشگري و نياكان شناسي

 
گردشگري و خدمات
  -برند سازي و وفاداري به برنددر گردشگري
  -گردشگري، تبليغات و بازاريابي منطقه­ اي و جهاني
  -گردشگران و اماكن اقامتي
  -گردشگري، ارتباطات وحمل و نقل
  -گردشگري، جشنواره­ ها و نمايشگاه ­هاي ملي و بين المللي
  -اصول و فنون پكيج بندي در گردشگري


گردشگري در دنياي مدرن
  -فناوري اطلاعات در گردشگري
  -گردشگري مجازي
   -فناوري هاي نوين در گردشگري
  -توسعه مدل هاي گردشگري نوين

نظرات