دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک

محورهاي همايش:

توليد علم در مهندسي برق

-توليد علم در مباحث ويژه و كاربردي در مهندسي برق و ساير موارد مرتيط.


الكترونيك

-نيمه هادي ها

- قطعات نيمه هادي

- قطعات نانوالكترونيك

- الكترونيك نوري

- مدارهاي مجتمع آنالوگ

- سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال

- سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال مخلوط

- مدارهاي مجتمع فركانس راديويي

- الكترونيك صنعتي، سيستم هاي الكترومكانيك

- نانوالكترونيك و ساير موارد مرتبط


مخابرات

-تئوري مخابرات

- تئوري اطلاعات

- كدينگ و رمزنگاري

- پردازش سيگنال (صوت و تصوير)

- مخابرات سيار

- مخابرات نوري

- مخابرات ماهواره اي

- تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس

- ميدان ها و امواج

- قطعات

- مدارات و زيرسيستم هاي ماكروويو و موج

- شبكه هاي نوين مخابراتي، مخابرات طيف گسترده و ساير موارد مرتبط


كنترل

-سيستم هاي كنترل خطي و غيرخطي

- سيستم ها و كنترل هوشمند

- كنترل تطبيقي

- كنترل مقاوم

- كنترل

- بهينه و بهينه سازي

- رباتيك و مكاترونيك

- ناوبري و هوافضا

- اتوماسيون و كنترل صنعتي

- شناسايي سيستم

-مدلسازي كنترل و مانيتورينگ بر مبناي وب و ساير موارد مرتبط.


قدرت

-منابع تجيد پذير

- توليد پراكنده و ريز شبكه ها

- مديريت انرژي

- مصرف و تقاضا

- بازار برق و تجديد ساختار

- تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت

- برنامه ريزي سيستم هاي قدرت

- بهره برداري سيستم هاي قدرت

- قابليت اطمينان (امنيت و كفايت) سيستم هاي قدرت

- كيفيت توان الكتريكي

- سيستم هاي كنترل ولتاژ بالاي جريان مستقيم

- سيستم هاي انعطاف پذير جريان متناوب

- حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت

- كنترل و پايداري سيستم قدرت، حفاظت الكتريكي

- مهندسي فشار قوي

- ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

- مبدل هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها، منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي

- عناصر انعطاف طراحي و آناليز و كنترل ماشين هاي الكتريكي

- عيب يابي

- پايش و شناسايي

- FACTS پذير جريان متناوب پارامترهاي ماشين هاي الكتريكي

- ژنراتورها و ترانس هاي قدرت

- كاربردهاي الكترونيك قدرت

- ژنراتورها و ترانس هاي قدرت

- كاربردهاي الكترونيك قدرت

- طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي

- ماشين هاي الكتريكي مدرن

- كاربرد ماشين هاي الكتريكي و ساير موارد مرتبط

 

بيو الكتريك

-پردازش سيگنال هاي زيستي

- پردازش تصاوير پزشكي و سيستم هاي تصويربرداري

- مهندسي عصبي

- سيستم هاي عصبي  عضلاني

-، مهندسي توان بخشي

- سيسم هاي واسط مغز  كامپيوتر و ساير موارد مرتبط با مهندسي برق

مهندسي مكانيك

-مكانيك جامدات 

-ديناميك، ارتعاشات و كنترل 

-ترموديناميك 

-مكانيك سيالات 

-انتقال حرارت و احتراق 

-انرژي و محيط زيست 

-بيومكانيك، ميكرو و نانومكانيك 

-طراحي و ساخت 

-نوآوري در نيروگاه هاي آبي، حرارتي، هسته اي و انژي هاي تجديد پذير 

-كامپوزيت ها و مواد مركب 

-سازه هاي مكانيكي 

-ساخت و توليد و فن آوري هاي پيشرفته 

-مكانيك نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه 

-مكانيك ماشين هاي كشاورزي 

-مكانيك محاسباتي 

-مكانيك صنايع خودرو 

-مكانيك صنايع حمل و نقل دريايي و ريلي 

-صنايع هوافضا، مهندسي پژشكي و مكاترونيك 

-دستاوردهاي طرحهاي نو و توسعه اي صنعتي(خلاقيت ها، توليدات صنعتي) 

-مهندسي تاسيسات 

و تمامي موضوعات مرتبط با مهندسي مكانيك 

نظرات