دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

محورهاي همايش:

محورهاي همايش رياضي

-آناليز

-جبر

-معادلات ديفرانسيل معمولي و جزئي

-آناليز عددي

-تحقيق در عمليات

-روشهاي عددي در جبر خطي

-رياضيات فازي

-آمار و احتمالات

-روشهاي آماري

و تمامي موضوعات مرتبط با رياضي 

محورهاي همايش فيزيك

-فيزيك جامد

-نانو فيزيك

-بررسانا

-مواد

-بلورها

-فيزيك اتمي

-پلاسما

-ليزر

-لايه هاي نازك 

-اپتيك

-فيزيك محض 

-مباحت نظري در زمينه هاي كوانتوم

-اطلاعات كوانتومي

-فيزيك اتمي 

-فيزيك حالت جامد

-رياضي فيزيك 

-فيزيك هسته اي 

-شبيه سازي

و تمامي موضوعات مرتبط با فيزيك 

نظرات