نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

كنفرانس ملي رويكردهاي كاربردي و پژوهشي در علوم انساني و مديريت به همت دانشگاهيان و متخصصين كشور، در تاريخ هاي 2 و 3 بهمن ماه سال 1393 و بصورت الكترونيكي برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي همايش:


رويكردهاي كاربردي و پژوهشي در علوم انساني
-حقوق

-حسابداري

-اقتصاد

-روانشناسي

-جامعه شناسي، ارتباطات و تبليغات

-تعليم و تربيت

-روانشناسي اسلامي

-اقتصاد اسلامي

-فقه و اصول

-فلسفه، حكمت و كلام اسلامي

-نهج البلاغه

-منطق

-الهيات

-خانواده، شيوه زندگي و فرهنگ اسلامي

-ازدواج اسلامي

-اسلام و فناوري هاي نوين

-مقاومت اسلامي

-بيداري اسلامي

-مطالعات تطبيقي

-نقد علوم

محورهاي آزاد در علوم انساني

رويكردهاي كاربردي و پژوهشي در مديريت
-مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني

-خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني

-مديريت توليد ، فرآيند و عمليات

-توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي

-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات ، نوين

-مدريرت استراتژيك – پروژه ها

-مدريرت منابع انساني و رفتارسازماني

-مديريت تكنولوژي ، تحقيق و توسعه

-مديريت بازار

-مديريت آينده پژوهي

-مديريت و رهبري اسلامي

-بيمه و بانكداري

نظرات