دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

دومين همايش ملي مهندسي ومديريت كشاورزي محيط زيست ومنابع طبيعي پايدار با حمايت موثرسازمان جهاد كشاورزي استان همدان،انجمن طب سنتي ايران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران، اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان همدان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش،ايجادفضاي مناسب جهت گردهمايي محققان،كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي وآخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ 21اسفندماه 1393 در همدان دانشكده شهيد مفتح برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

-كشاورزي وتوسعه پايدار
-محيط زيست وتوسعه پايدار
-منابع طبيعي وتوسعه پايدار
-درياهاوتوسعه پايدار
-شيلات و آبزيان وتوسعه پايدار
-جنگل وتوسعه پايدار
-مرتع وتوسعه پايدار
-بيابان وتوسعه پايدار
-دام و دامپزشكي وتوسعه پايدار
-اقليم وتوسعه پايدار
-توليدات گياهي ومحصولات زراعي توسعه پايدار
-آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار
-سايرمحورهاي مرتبط با كشاورزي، محيط زيست ومنابع طبيعي پايدار

نظرات