کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

كنفرانس ملي سيستم هاي اطلاعاتي در روزهاي سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 اسفند ماه 1393 در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-  توسعه سيستم هاي اطلاعاتي

- سيستم هاي اطلاعاتي و سازمان

- انواع و گونه هاي سيستم هاي اطلاعاتي 

- آموزش و پژوهش سيستم هاي اطلاعاتي

 

نظرات