اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

 اولين همايش ملي گياهان دارويي،طب سنتي و كشاورزي ارگانيكبا حمايت موثرسازمان جهاد كشاورزي استان همدان،انجمن طب سنتي ايران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران، اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان همدان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش،ايجادفضاي مناسب جهت گردهمايي محققان،كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي وآخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ شنبه 8آذر 1393 در همدان دانشكده شهيد مفتح برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

محورهاي گياهان دارويي:
-گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
-گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت 
-گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
-گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
-گياهان دارويي ، فرآوري
-گياهان دارويي ، زيست شناسي
-گياهان دارويي ، فارماكولوژي
-گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
-گياهان دارويي ، طب سنتي
-گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
-گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني 
-گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
-گياهان دارويي و گردشگري
-گياهان دارويي مبارزه با آفات
-گياهان دارويي واسلام
-سايرمحورهاي مرتبط باگياهان دارويي

محورهاي طب سنتي و مكمل:
-كاربرد طب سنتي ومكمل  در سبك زندگي سالم
-كاربرد طب سنتي ومكمل در پيشگيري از بيماري ها
-استفاده همزمان ازروش هاي مختلف طب مكمل و طب رايج در پيشگيري و درمان بيماران
-خلاقيت در پيشگيري و درمان بيماران باطب سنتي و طب مكمل
-استفاده از درمان هاي معنوي در پيشگيري و درمان بيماران
-كاربرد طب سنتي ومكمل در تكامل سالم ذهن، روان و معنويت 
-تحقيقات سلامت مبتني بر قرآن و حديث
-مباني فلسفي روش هاي سنتي ومكمل و نگرش آنان به سلامت و بيماري
-سايرمحورهاي مرتبط باطب سنتي ومكمل

محورهاي كشاورزي ارگانيك:
-كشاورزي ارگانيك و پايدار
-به­نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
-مديريت علفهاي هرز، آفات و بيماريها
-كاربرد علوم نانو در كشاورزي
-مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
-مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
-كاربرد بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
-تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
--يزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
-تغذيه دام و طيور
-فيزيولوژي دام و طيور
-پرورش و تغذيه آبزيان
-هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
-ژنتيك و اصلاح دام و طيور
-نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
-دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
-زيست شناسي (گياهي و جانوري)
-سايرمحورهاي مرتبط باكشاورزي ارگانيك

نظرات