اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران

اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران

اولين همايش ملي ارزيابي مديريت وآمايش محيط زيستي در ايرانبا حمايت موثراداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان همدان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش،ايجادفضاي مناسب جهت گردهمايي محققان،كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي وآخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ يكشنبه 15آذر 1393 در همدان دانشكده شهيد مفتح برگزار خواهد.

 

محورهاي همايش:

-ارزيابي توان و آمايش سرزمين

- ارزيابي راهبردي محيط زيست

-ارزيابي محيط زيست، قوانين و سياست ها 

- ارزيابي محيط زيست، اقتصاد محيط زيست

-ارزيابي محيط زيست و شاخص هاي پايداري

-ارزيابي، آموزش و مديريت محيط زيست

-ملاحضات بين المللي در ارزيابي محيط زيست

-روش هاي نوين ارزيابي، برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

-مديريت زيستگاه ها و مناطق تحت حفاظت

-گردشگري، ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست

-نقش سازمانهاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست

-ارزيابي چرخه حيات( LCA)

- فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي - آسيب شناسي، چالشها و راهكارها

-ارزيابي اثرات محيط زيستي، اجتماعي و بهداشتي (ESHIA)و (HIA)و مديريت (HSE)

-اخلاق محيط زيست

-ساير محورهاي مرتبط با ارزيابي،آمايش و مديريت محيط زيستي

نظرات