همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اهداف اختصاصي و كلان همايش:

- شناخت و معرفي ارزش‌ها و مفاهيم معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

- تبيين اصول و معيارهاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

- نوآوري و خلاقيت در معماري و شهرسازي عصر امروز با توجه به اصول معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

- بررسي موانع و ارائه راهكارهاي تحقق نظريه­هاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

 

اهداف عمومي همايش:

- هم­انديشي متخصصين و صاحب­نظران شهرسازي و معماري در مورد ويژگي­هاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي و توسعه پايدار شهري متناسب با وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهروندان

- معرفي ابعاد و قابليت­هاي رشته­هايي همچون شهرسازي و معماري در سطح كشور براي ايجاد انگيزه به جهت جذب دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران براي رشد و توسعه روز افزون كشور اسلامي ايران

- ايجاد بستر مناسب براي تحقيق و پژوهش و ارتقاء سطح علمي كشور در حوزه­ي معماري و شهرسازي

- آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

-ترغيب و تشويق بخش خصوصي، ارگان­ها و انجمن­هاي علمي در سراسر كشور

-  استفاده از پژوهش­هاي توسعه پايدار در شهرهاي ايران

 

محورهاي همايش:

- معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

- توسعه پايدار و شهر اسلامي

- نگرش به شهرسازي عصر امروز از ديدگاه آسيب شناسانه

- مسكن ايراني - اسلامي

- امنيت در معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

- زيبا شناسي در معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

- بافت ها و آثار تاريخي

 

نظرات