اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

محورهاي كنفرانس:

 مهندسي عمران و توسعه پايدار

-مهندسي زلزله

- مهندسي مديريت ساخت

- مهندسي آب و مديريت منابع آب

-مهندسي آب وفاضلاب

- مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي

- مهندسي سازه هاي بتني و فولادي

-مهندسي  حمل و نقل و ترافيك

-مهندسي مكانيك خاك وپي

- مهندسي راه و ترابري

-مهندسي نقشه برداري

-مهندسي محيط زيست

- مهندسي سنجش از دور

- مهندسي ساختمان

- مهندسي شهرسازي

-مهندسي عمران و آباداني

 

 محورهاي ويژه

- اهميت پدافند غيرعامل در پروژه هاي عمراني

- فناوريهاي نوين در حوزه مهندسي عمران

- نقش مديريت بحران در مهندسي عمران

-مهندسي عمران و مديريت شهري و روستايي پايدار

-راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در مهندسي عمران

نظرات