چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه

حوزه هاي كنفرانس:

مديريت شهري و پروژه هاي عمراني

-مديران شهرداريهاي كلانشهرها و مراكز استانها

-مديران شركتهاي عمراني دولتي، خصوصي و عمومي

صنعت

-مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت

-سازمانها و شركتهاي خصوصي و دولتي از جمله: صنايع خودروسازي، صنايع پتروشيمي، صنعت فولاد، هواپيمايي و …..

-سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري

بانك، بورس و بيمه

-مديران وزارت امور اقتصاد و دارايي

-بانكهاي دولتي و خصوصي

- بيمه هاي دولتي و خصوصي

- سازمان بورس و فرابورس

- كارگزاريها

 

محورهاي كنفرانس:

-رويكرد مديريت هزينه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

-نقش مديريت هزينه در مديريت انرژي و محيط زيست

-جايگاه مديريت هزينه در استراتژي‌هاي آتي مديريت و برنامه‌ريزي كشور

-تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار

- تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار

-رويكرد مديريت هزينه در سازمانهاي صنعتي

-رويكرد مديريت هزينه در سازمانهاي خدماتي

-بررسي شاخص‌هاي محيطي و كاربرد آن در تصميم‌هاي پايداري توسعه اقتصادي

-تكنيكهاي مديريت هزينه

-مديريت هزينه فرايند

-مديريت هزينه منابع

 

 

نظرات