پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

 

 

محورهاي كنگره:

- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك
- فرآيندهاي جداسازي
- مدلسازي و شبيه سازي
- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
- كاتاليست و طرح راكتور
- مهندسي و كنترل فرآيند
- زيست فناوري، مهندسي پزشكي و صنايع غذايي و دارويي
- فناوري نانو
- علوم و مهندسي پليمر
- نفت و مهندسي مخازن
- مهندسي محيط زيست و ايمني
- استانداردسازي و آموزش در صنايع شيميايي
- انرژِي هاي تجديد پذير
 

   

نظرات