دومین کنگره،کارگاه و نمایشگاه بین‌المللی نمک‌زدایی از آب‌های شور

دومین کنگره،کارگاه و نمایشگاه بین‌المللی نمک‌زدایی از آب‌های شور

محورهاي كنگره:

-نمك زدايي و ظرفيت هاي آبي موجود

-كاهش مصرف انرژي در كارخانه هاي نمك زدايي (پيشرفت هاي جديد)

-توسعه غشاهاي جديد در فرآيندهاي نمك‌زدايي غشايي

-استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در شيرين‌سازي آب

-اسمز مستقيم، كاهش مصرف انرژي و هزينه‌ها

-مديريت شورابه‌هاي واحدهاي اسمز معكوس

-سياست‌ها و مقررات نمك‌زدايي

-توليد همزمان برق و آب و سيستم‌هاي هيبريدي در شيرين‌سازي آب

-روش‌هاي جديد در آبگيري، پيش‌تصفيه و فرآوري نهايي

-فناوري‌هاي نوين در نمك‌زدايي از آب

-نانوفناوري در نمك زدايي

-نمك زدايي زيستي

-مدلسازي و شبيه‌سازي كارخانه‌هاي نمك‌زدايي

-كاربرد نانوفناوري در نمك زدايي

-تجربه‌هاي جديد در طرح‌هاي شيرين‌سازي بين‌المللي

-عيب‌يابي واحدهاي نمك‌زدايي (طول‌عمر غشا، گرفتگي، خوردگي، جلبك‌ها و ...)

-واحدهاي نمك‌زدايي دور از ساحل

-اثرات زيست‌محيطي كارخانه‌هاي نمك‌زدايي

-بررسي مشكلات كشورها در فناوري نمك‌زدايي، بررسي راه‌حل‌ها، و انتقال تكنولوژي (موضوع بحث ميزگرد)

نظرات