همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی

همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی

محورهاي همايش:

- فارماكوگنوزي و فيتو شيمي

- بيوتكنولوژي دارويي

- شيمي دارويي و سنتز دارو

- فرمولاسيون و سيستم هاي  دارو رساني

 - فارماكولوژي

- سم شناسي

- نانو تكنولوژِي

- سيتو تاكسيسيتي و سرطان


 

نظرات