اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار

-معماري نرم افزار

-پايگاه داده

-مديريت دانش

-امنيت اطلاعات

-سيستم هاي اطلاعاتي

-و ساير موارد مرتبط

مهندسي سخت افزار

-قابليت اطمينان و آزمون‌پذيري

-معماري كامپيوتر

-معماريهاي موازي و چند هسته اي

-مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستمهاي ديجيتال

-مدارهاي مجتمع ديجيتال در مقياس بسيار بزرگ

-و ساير موارد مرتبط

شبكه هاي كامپيوتري

- رمزنگاري و امنيت شبكه هاي كامپيوتري

-شبكه هاي بي سيم و موبايل

-رايانش ابري

-پردازش موازي و سيستمهاي توزيع شده

-و ساير موارد مرتبط

هوش مصنوعي

-شبكه هاي عصبي و  الگوريتم هاي فرا ابتكاري

-منطق فازي و كاربردها

-شناسايي الگو

-بينايي ماشين

-پردازش تصوير، زبان طبيعي، صوت و سيگنال

-و ساير موارد مرتبط

علوم كامپوتر و الگوريتم ها

-الگوريتم ها

-نظريه محاسبات

-و ساير موارد مرتبط

فناوري اطلاعات

-تجارت و بانكداري الكترونيكي

-يادگيري الكترونيكي

-دولت الكترونيكي

-شبكه هاي اجتماعي

-و ساير موارد مرتبط

نظرات