همایش  بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی

همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی

محورهاي همايش:

-روش ها و دستاورد هاي نوين در كشاورزي (زراعت-باغباني-علوم دامي-اقتصاد كشاورزي-ترويج و اموزش كشاورزي-شيلات و ابزيان-مكانيزاسيون-صنايع غذايي)

-كشاورزي دقيق-كشاورزي پايدار-كشاورزي ارگانيك

-كاربرد علوم بين رشته اي در كشاورزي

-تنش هاي زيستي و تنش هاي محيطي

-مباحث نوين در كشاورزي(نانو تكنولوژي-بيو تكنولوژي-اكوفيزيولوژي-.....)

-گياهان دارويي

نظرات