دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

محورهاي كنگره:

 مهندسي سازه

- سازه‌‌هاي بتني

- سازه‌‌هاي فولادي

- مكانيك جامدات

- روش‌هاي عددي در مهندسي سازه

- مواد‏، مصالح و تكنولوژي بتن

مهندسي زلزله

- آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي سازه‌ها

- ديناميك سازه

- اندركنش خاك و سازه

- تحليل خطر زلزله

- طراحي لرزه‌اي شريان‌هاي حياتي

- كنترل سازه‌ها

مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

- سازه‌‌هاي دريايي

- سازه‌هاي هيدروليكي

- روش‌هاي عددي در مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

 مهندسي آب

- مهندسي و مديريت منابع آب

- روش‌هاي عددي در مهندسي آب

- مهندسي رودخانه و سواحل

مهندسي ژئوتكنيك

- ژئوتكنيك لرزه‌اي

- سازه‌هاي خاكي

- تست‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي

- مهندسي پي

- مدل‌سازي و روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك

- تونل‌سازي و مكانيك سنگ

- بهسازي خاك

مهندسي محيط‌زيست و توسعۀ پايدار

- آب و فاضلاب

- آلودگي هوا

- مواد زائد جامد

مهندسي راه، حمل‌و‌نقل و ترافيك

- طرح هندسي راه

- روش‌هاي عددي در روسازي راه

- مهندسي ترافيك

- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل

- مواد، مصالح و تكنولوژي آسفالت

مديريت ساخت

- روش‌هاي نوين ساخت

- مديريت پروژه

- مهندسي ارزش

مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك

- ژئودزي

- فتوگرامتري

- سيستم اطلاعات جغرافيائي

- هيدروگرافي

- سنجش از دور

- روش‌هاي عددي در مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك

 ساير زمينه‌هاي مرتبط

- مديريت بحران و پدافند غيرعامل

- فناوري و مواد نوين

- آموزش در مهندسي عمران

- اخلاق مهندسي

نظرات