اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)

اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)

محورهاي كنفرانس:

- بهينه سازي مصرف انرژي و جنبه هاي زيست محيطي

- آشنايي با آخرين دستاورد ها و تكنولوژي هاي پيشرفته جهاني

- ايمني و بازرسي

-بهينه سازي و كنترل فرآيند

- احتراق و كودهاي صنعتي

- فناوري هاي نوين : نانو تكنولوژي و بيو تكنولوژي و كاربردهاي آن

در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

-مديريت صيانت از مخازن

- روش ازدياد برداشت

- مخزن غير قابل برداشت

- بررسي و رفتار سيالات مخزن

-جداسازي و بازيابي گاز هاي فلر

-نيروگا هاي حرارتي

- مديريت اقتصاد در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

- افزايش توليد ملي و بومي سازي تكنولوژي

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ، صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام شده

- تلاش براي افزايش تعاملات و هماهنگي بين انديشمندان و مراكز علمي - پژوهشي و صنعتي كشور در حوزه تخصصي نفت،گاز و پتروشيمي

- همفكري و كوشش براي ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در رشته هاي مرتبط به نفت و گاز و پتروشيمي

 

نظرات